Smartare e-fakturering

 

e-invoicing-software

 

Den offentliga sektorn i Europa tar ett stort kliv steg framåt när PEPPOL, Pan European Procurement On-Line, blir ny obligatorisk standard för e-fakturor och andra transaktionsdokument. Qvalia Invoicing är Nordens enda kostnadsfria lösning för PEPPOL-kompatibel fakturahantering. Så här kommer du igång.

PEPPOL-free-e-invoicing

Arbetet med att digitalisera inköps- och försäljningstransaktioner pågår i hela EU. Senast i april 2019 ska alla fakturor som skickas till svenska offentliga verksamheter vara e-fakturor.

Idag finns det en mängd olika standarder och format vilket har gjort det svårt att hantera e-fakturor utan komplicerade och kostsamma konverteringar, som utförs av fakturaoperatörer. Det har medfört att det oftast bara är större organisationer som har satsat på e-fakturalösningar. PEPPOL, den gemensamma europeiska standarden för e-fakturor, komme ratt ändra på detta.

Varför e-faktura?

Värdet av ett standardiserat elektroniskt format är stort. E-fakturahanteringen minskar det manuella arbetet och mängden fel samt kostnaderna i varje steg av processen: från underhåll och systemutveckling till utskrift och porto. Fördelarna har uppskattats till 40 miljarder euro årligen.

Offentliga verksamheter över hela Sverige ändrar nu sina processer för att endast hantera e-fakturor. Inkommande fakturor i till exempel PDF- eller pappersformat kommer inte längre att tas emot.

Vad är PEPPOL?

PEPPOL är ett nätverk till för att dela affärsdokument digitalt mellan köpare och säljare. Det möjliggör kontakt mellan organisationer och samarbetspartners i ett enda system. Det vanligaste transaktionsformatet är e-fakturor men PEPPOL kan hantera alla affärsdokument, som exempelvis kontrakt eller kvitton.

Resultatet är omedelbara och helt digitala transaktioner samt felfri dataöverföring. Såväl inrikes som utrikes. Kostnaderna blir lägre för alla parter tack vare mindre manuellt arbete och lägre resursutnyttjande. Komplexiteten minskar i system och processer, som exempelvis ett minskat behov av att konvertera format och effektivare redovisning. 

Qvalia software transaction automation3

Qvalia Invoicing - en molntjänst för enklare och smartare e-fakturering

Att skicka och ta emot e-fakturor tycker vi ska vara lika enkelt som det är att mejla. Precis som med mejl så ska det också vara gratis. Av den anledningen har vi lanserat Qvalia Invoicing. Vi hjälper företag och organisationer oavsett storlek att realisera deras viktigaste tillgång - data.

Med vår molnbaserade, intuitiva och användarvänliga mjukvaruplattform erbjuder vi en fullständigt digitaliserad transaktionshantering i enlighet med PEPPOL. Det tar bara några minuter att komma igång. 

Utöver möjligheten att skicka och ta emot e-fakturor så har Qvalia ytterligare funktioner som ger ökad effektivitet.

  • Låt Qvalia även ta hand om inkommande fakturor. Oberoende av format. Allt digitaliseras. 
  • Automatisera valideringen. Skicka tillbaka felaktiga fakturor omedelbart till leverantören
  • Låt redovisningen gå på autopilot
  • Förbättra din upphandling med kostnadsanalyser i realtid
  • Samarbeta och lös ifrågasatta fakturor snabbare och smidigare

 

Ja, jag vill använda Qvalia Invoicing